Skip to main content

Όροι χρήσης

H εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΦΥΕΣ E-LEARNING E.E.» που εδρεύει επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 27 και Θάσου, 13123, Ίλιον Αττικής (εφεξής και χάριν συντομίας «εταιρεία») δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα “www.enterschool.gr” (εφεξής και χάριν συντομίας «ιστοσελίδα») στο πλαίσιο της προβολής των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα “Enterschool”.

Η εταιρεία δημιούργησε την προηγμένη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Enterschool, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες εκπαίδευσης με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την εξέλιξη και την κατάρτιση κάθε σπουδαστή χωριστά.

I.Προοίμιο

 

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα τους προβλεπόμενους όρους που ισχύουν για τη νόμιμη χρήση της. Για το λόγο αυτό ο  επισκέπτης καλείται να διαβάσει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη στον ιστότοπο της ιστοσελίδας.  Η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.

 

II.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η εταιρεία έχει όλα  τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου όλο το περιεχόμενο της  συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες.

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

III. Λογότυπο

 

Το λογότυπο της εταιρείας χρησιμοποιείται από την ίδρυσή της έως και σήμερα και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία .

 

IV.Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, όπως ο νόμος ορίζει με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

i)την αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

ii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

iii) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες)

iv) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους

v) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

vi) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

vii) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

viii) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

V.Υποχρεώσεις εταιρείας

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

VI.Ασφάλεια -Προσωπικά Δεδομένα

 

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών και άλλων κακόβουλων λογισμικών στην ιστοσελίδα , δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους κακόβουλα λογισμικά και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε φόρτωση από την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

VII. Σύνδεσμοι (links)

 

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε η ιστοσελίδα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που υποστεί ο χρήστης από την χρήση της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοτόπους τρίτων. Η εταιρεία δεν αποδέχεται ούτε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την περιήγησή των χρηστών σε ιστοτόπους τρίτων καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς τους ιστοτόπους περιεχομένου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της τους σχετικούς συνδέσμους από την ιστοσελίδα της.

VIII.Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Η εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (679/2016), καθώς και τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από την Εταιρεία, ο επισκέπτης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

IX. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στον Ιστότοπό μας, ο επισκέπτης  μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

X. Παραβίαση των παρόντων όρων

Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες όρους χρήσης ή άλλο δικαίωμα της εταιρείας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οποιονδήποτε ένδικο μέσο. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραβίαση των όρων, παρακαλείσθε να το αναφέρετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση «legal@enterschool.gr»

ΧΙ.          Τελικές Διατάξεις

 Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας έχουν διατυπωθεί στην ελληνική γλώσσα. Συμφωνείται δε ότι σε περίπτωση μετάφρασης σε άλλη γλώσσα, εάν προκύψουν αμφιβολίες κατά την ερμηνεία θα υπερισχύει  η διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που ανακύψει οιαδήποτε διαφορά αναφορικά με επισκέπτη της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό και εξώδικες διαπραγματεύσεις, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

 ΧΙΙ. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί ή να αναθεωρεί του παρόντες Όρους Χρήσης, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, με αντίστοιχη υποχρέωσή της να καταγράφει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης σε εμφανές σημείο, ώστε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να λαμβάνει γνώση.

ΧΙΙΙ.          Επικοινωνία

Σε περίπτωση που εγερθεί οιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους χρήσης ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε σχετικό ερώτημα αναφορικά με τους όρους χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@enterschool.gr».